СВЯЗАТЬСЯ

Контактная информация

Свяжитесь с нами сейчас, если у вас есть какие-либо вопросы о нашей компании и продукции. Любой ваш запрос и предложение будут высоко оценены.

Huaxiasanlu Road, Pudong New Dictrict, Shanghai, China.

[email protected]

ultrazvukovaya drobilka betona
  • Аренда спецтехники

    Согласно заключаемому Договору на аренду спецтехники и оборудования, наши клиенты могутOva stranica koristi kolačiće (eng Cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva Nastavkom korištenja OLXba stranice prihvatate uvjete korištenja Prihvati i zatvoriPretraga za drobilica drvo OLXba

  • Drvička betonuwmv

    Drviaca lopata na betonBetonske konstrukcije I 4 Mane betona: o znatna vlastita teåina o velika provodljivost topline i zvuka o niska vlačna čvrstoća o teko naknadno provjeravanje armature o potrebna je stručna radna snaga o oteani radovi kod niskih i visokih temperatura Ne bi trebalo betonira ti kada je temperatura nia od +5°C Kod visokih temperatura (>30°C) voda naglo hlapi iz betonaBETONSKE KONSTRUKCIJE I TVZ

  • Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in

    Tehnologija betona ~ 1 ~ Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Smer: GGrraaddbbeennee kkoonnssttrruukkcciijjee Predmet: Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij Šolsko leto: 2016/2017 Cilji predmeta so: nadgraditi osnovno poznavanje obnašanja masivnih konstrukcij, podati podlage za računsko modeliranje masivnih konstrukcij, podati teoretične